Ana Sayfa İletişim Bilgilerimiz! Bize mail atın! Print Ediniz

Türkçe Greece English
Dergi sayısına göre arama

Dergi tarihine göre arama

Dergi tarihleri arası arama


 

EĞİTİM GÜNCESİ

BATI TRAKYA'DA LOZAN'DAN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKÇE EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN TARİHİ GELİŞİMİ -5-

İlknur H. HALİL
Sosyolog - Eğitimci

Batı Trakya'da Türkçe eğitim ve öğretimin tarihi gelişimini incelerken, geçen sayımızda 1968 Kültür Protokolü ve 1109 /1972 sayı ve tarihli yasayı incelemiştik. 1972 yılından sonra Yunan hükümeti, tek taraflı Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitimine yön veren 694/ 1977 ve 695 /1977 sayı ve tarihli bir yasa daha çıkarmıştır.

Lozan Antlaşmasına göre, Batı Trakya ilkokullarının yönetimi, öğrenci velileri tarafından seçilmiş olan okul encümenlerince yürütülmekteydi. Ancak, 1977 yılında çıkarılan 694 sayılı yasayla, encümen seçimleri valiye devredilmiştir. Vali, ilkokullara, öğrenci velilerinin seçmiş olduğu en az beş, en çok on beş kişinin yer aldığı listeden istediği encümeni seçerek tayin edebilmektedir. Böylece, 694 sayılı yasa okulların yönetimini öğrenci velilerinin seçmiş oldukları kişilerin ellerinden alarak valinin tayin edeceği kişilere vermektedir.

Aynı yıl çıkarılan, Azınlık okulları ile Selanik Özel Pedagoji Akademi 'si öğretim ve denetim görevlileri sorunlarının düzenlenmesine ilişkin 695/1977 numaralı yasada da; Azınlık okullarına Müslüman öğretmen atamaları ve görevlendirmeleri yapılırken, Selanik Özel Pedagoji Akademisi mezunlarının tercih edileceği belirtilerek, bu yasayla; sözü edilen akademiden mezun öğretmenlerin devlet memuru statüleri, terfi durumları, atamaları ve Selanik Özel Pedagoji Akademisi'ne alınacak öğrencilerin vasıfları düzenlenmektedir.

İlkokullarda Türkçe Ders Kitapları :

Bugün, Batı Trakya Türk Azınlığı okullarında yaşanan en önemli sorunlardan birisi de, Türkçe ders kitapları konusudur.

Batı Trakya Azınlığı Türk İlkokullarında, 1950'li yıllara kadar doğru düzgün bir eğitim olmadığından herhangi bir kitap sorunu da yaşanmamıştır. 1951 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Türk Yunan Kültür Anlaşması, 1968 yılı Kültür Protokollerine göre, Türk İlkokullarında okutulacak ders kitaplarının Türkiye'de hazırlanması ve ülke yöneticilerinin onayından sonra okullara dağıtılması öngörülmekteydi. ilk yıllarda, bu anlaşmalar uyarınca, Türk dili ile okutulan derslerin kitapları Türkiye'den gelmiş, Yunan yetkililerce de, onaylandıktan sonra müfettişliklerce okullara dağıtılmıştır. Ancak daha sonraki yıllarda Yunan Hükümetleri anlaşmalar hükümlerini yok sayarak Türkiye'den onay için gelen kitapları çeşitli bahanelerle (yaklaşık 60 çeşit kitap) Milli Eğitim Bakanlığı arşivlerinde çürümeye terk ederken, Yunanlıların yazmış oldukları Türkçe ders kitaplarının okullarda okutulması için öğretmen ve velilere baskı yapmaktadır.

Bu gün okullarımızda okunan Türkçe okuma ders kitapları 30/ 7/1968 tarih ve 611-1/263 - 12254 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı emri ile ve daha sonraları 1973, 74, 75 ve en son 1978'lerde yapılan altıncı kez basımları bu gün hala kullanılmaktadır.

Yine, Batı Trakya Rodop-Evros Türk Öğretmenler Birliği'nin hazırlayıp basımını gerçekleştirdiği Aritmetik 4. ,5. ,6. , sınıf ve 5. ,6. , sınıf Geometri ile 4. , 5. , 6. , sınıf Tabiat Bilgisi kitapları 5/2/1969 tarih ve 52 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile Yayınlar Müdürlüğünün 6/ 11/ 1969 tarih ve 3993 sayılı emri ile 4. Sınıf için 6000 adet basılmış ve halen okullarımızda kullanılmaktadır. 1973 yılında da ikinci basımları yapılmıştır.

Bu arada anlaşmalara uyularak ilkokullarımızın bazılarına ulaşabilen son kitap 3. Sınıf matematik kitabı 1994 yılından bu yana kullanılmaktadır.

İki binli yıllara yaklaştığımız şu günlerde bilgisayarlarla, eğitimin yapıldığı dünyamızda Batı Trakya Türk Azınlığı çocuklarının eski, çağdışı kitaplarla eğitim görmesi bir insanlık ayıbıdır. Bu yeni yılda, Azınlık çocuklarının da hakkettikleri eğitim seviyesine ulaşmalarını diliyoruz.

|


© 2003 Öğretmenin Sesi Aylık Toplumsal Eğitim Ve Kültür DergisiSite Ziyaretçi Sayısı
308